Instrukcje systemówMożliwości systemów SENATOR:

  Typ drzwi
Drzwi
przesuwne
Drzwi
przesuwno
-składane
Drzwi
składane
Drzwi
otwierane na
zawiasach
Drzwi
podwieszane
Inne
możliwości
zastosowań
Rodzaj profilu A B C D E  
STAL Wąski 1 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
    MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
   
Szeroki 2 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
         
ALU Otwarty 3 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
   
Bis wąski
lub szeroki
4 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
    Tak dla wersji wąskiej od strony zawiasu    
Zamknięty 5 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
    MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję

MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
 
Zoral 6       MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
  Czoła szuflad, fronty drzwiczek, ramy: obrazów, luster itp.
Multi 7 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
    MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
Stelaże Moderno, Łóżka, Gabloty, Lady, Ścianki działowe i boczne,
Nogi stołów, Karnisze, Panele boazeryjne, Inne konstrukcje
Minimax 8 MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
MOŻLIWE
pobierz
instrukcję
  Czoła szuflad, Fronty drzwiczek, Ramy obrazów, luster
ALU Magia 9 WARIANT 2 WARIANT 3        
ALU Nowa
Magia
10 1 2